Uppdatering av hydraulvinsch elsystem

Project Description

Uppdatering av äldre bogsering vinsch styrsystem med PLC (program logik controller) och HMI (human maskin interface) komponenter. Uppdatering av el-ritning och beskrivning av funktionalitet.

Under felsökning av vinsch på en bogseringsbåt hade man konstaterat att styrsystemet var mer än 20 år gammal. Det var ombyggt i flera omgångar utan teknisk beskrivning och dessutom saknades elritningar och funktionsbeskrivning. Däremot var den mekaniska delen och hydraulpumpar i tillfredställande skick och sparsamt använda. Därför bestämde kunden att satsa på att uppdatera styrsystemet och samtidigt dokumentera och komplettera elritningar. Bogseringsbåten är placerat i Luleå båthamn och används som mest under vintertid, men även under sommaren i Landskronas varv och Falkenbergs båthamn för reparation och underhåll.

Project Details

juli 6th, 2017
Marin

Sharing