Våra kunder tecknar oftast avtal med oss, exempelvis för löpande tillsyn, jour, underhåll och kontroll. Vi tecknar även helt kundanpassade avtal där varje insats är en del av en helhetslösning utifrån exakta behov och målsättningar.